Szkolenia Wstępne

Szkolenia Okresowe

szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych

szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenie dla pracowników inżynieryjno – technicznych

szkolenie dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami

Doradztwo w Zakresie BHP

ocena ryzyka zawodowego na stawisku pracy

opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP

instrukcje stanowiskowe

sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów BHP

prowadzenie rejestru szkoleń, wypadków oraz chorób zawodowych i innych

sporządzanie dokumentacji powypadkowej

ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy w drodze i z pracy

stała kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP

doradztwo w zakresie BHP - outsourcing

Usługi
Doradztwa

Adres

Godziny Przyjęć

Zapisy

Mapa
Dojazdu

Copyright bhpszkoleniappoz.pl © 2019 All Rights Reserved