Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

postępowanie z osobą nieprzytomną

resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem fantoma i defibrylatora AED

postępowanie w przypadku:

omdlenia

oparzenia

zadławienia

złamania

krwotoku

udaru cieplnego

Usługi
Doradztwa

Adres

Godziny Przyjęć

Zapisy

Mapa
Dojazdu

Copyright bhpszkoleniappoz.pl © 2019 All Rights Reserved