P. POŻ.

wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

przegląd i konserwacja gaśnic

przegląd hydrantów i węży gaśniczych

sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez państwową straż pożarną

oznakowanie obiektu oraz dróg ewakuacyjnych

doradztwo na temat składowania i magazynowania materiałów niebezpiecznych

Usługi
Doradztwa

Adres

Godziny Przyjęć

Zapisy

Mapa
Dojazdu

Copyright bhpszkoleniappoz.pl © 2019 All Rights Reserved